novinky-kuba-2017-1
novinky-kuba-2017-1
novinky-kuba-2017-2
novinky-kuba-2017-2
novinky-kuba-2017-3
novinky-kuba-2017-3
novinky-kuba-2017-4
novinky-kuba-2017-4
novinky-kuba-2017-5
novinky-kuba-2017-5
novinky-kuba-2017-5
novinky-kuba-2017-5
novinky-kuba-2017-6
novinky-kuba-2017-6
novinky-kuba-2017-7
novinky-kuba-2017-7
novinky-kuba-2017-8
novinky-kuba-2017-8
novinky-kuba-2017-9
novinky-kuba-2017-9
previous arrow
next arrow

Vystavovali sme na Kube!

V dňoch 30. októbra až 3. novembra 2017 sa konal v kubánskej Havane 35. ročník medzinárodného veľtrhu FIHAV 2017. Veľtrh je svojím širokým zameraním, pokrývajúcim všetky odvetvia hospodárstva, najväčším a najvýznamnejším podujatím tohto druhu v Latinskej Amerike. Spoločnosť ELMAX ŽILINA spolu s ďalšími siedmimi firmami prezentovala svoje výrobky a služby v rámci spoločnej expozície Slovenskej republiky, ktorá bola realizovaná pod záštitou ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, v úzkej spolupráci so zastupiteľským úradom SR v Havane a s podporou Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu SARIO.

Slovenský stánok bol tentokrát formálne zastrešený jednotnou značkou Good Idea Slovakia. Dňa 1. novembra 2017 prebehla jeho inaugurácia za účasti slovenských a kubánskych podnikateľov, štátnych úradníkov, celonárodných médií a početnej širokej verejnosti. Zviditeľneniu celej expozície napomohla aj aj návšteva štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva SR Vojtecha Ferencza, ktorý počas slovenského dňa privítal v slovenskom stánku svojho partnera, 1. viceministra ministerstva zahraničného obchodu a investícií Kuby Antonia Carricarte Coronu. Slovenskú atmosféru v pavilóne veľmi príjemným a atraktívnym spôsobom navodila aj ľudová hudba a folklórny tanec tanečnej skupiny Kumšt.

Spoločnosť ELMAX ŽILINA sa misie zúčastnila s cieľom využiť túto príležitosť na oslovenie potenciálnych partnerov hlavne z odvetvia farmakológie, biochémie a biotechnológií, ktoré tradične patria k pilierom kubánskeho priemyslu. Záujem kubánskych partnerov o výrobky z najmladšej časti výrobného portfólia spoločnosti ELMAX ŽILINA – laminárne boxy rôznych kategórií potvrdil správnosť tohto kroku a vytvoril motiváciu pre hľadanie ďalších krokov, smerujúcich k umiestneniu výrobkov firmy na tomto zaujímavom trhu. Za veľmi pozitívnu možno považovať možnosť začlenenia sa spoločnosti ELMAX ŽILINA do programu spolupráce na medzivládnej úrovni, ktorá je už oblasti farmaceutického priemyslu rozbehnutá a v rámci ktorej spolupracuje Slovensko s Kubou pri zavádzaní špeciálneho lieku na liečenie diabetických ochorení. Rozšírenie tejto spolupráce o prípadné dodávky zariadení pre biotechnologické a farmaceutické laboratóriá má veľký potenciál tomuto projektu ešte viac pomôcť a obojstrannú spoluprácu posilniť.

ELMAX ŽILINA, a.s.

Posted in Novinky a aktuality.