UV sterilizátory s HEPA filtráciou (ANTICOVID)

UV sterilizátory s HEPA filtráciou (ANTICOVID)

Zariadenia pre dokonalú filtráciu, UV sterilizáciu vzduchu a dekontamináciu vnútorných priestorov

Dezinfekčné stojany s meraním teploty a pod. (ANTICOVID)

Dezinfekčné stojany s meraním teploty a pod. (ANTICOVID)

Zariadenia pre rýchlu dezinfekciu osôb a predmetov

Mobilné odsávacie systémy

Mobilné odsávacie systémy

Mobilné filtračné a odsávacie jednotky od zvárania, brúsenia a iných procesov mechanického spracovania kovov

Stacionárne a závesné odsávacie systémy

Stacionárne a závesné odsávacie systémy

Filtračné a odsávacie jednotky od zvárania, brúsenia a pod. s pevným umiestnením alebo s možnosťou uchytenia na stenu

Centrálne odsávacie systémy

Centrálne odsávacie systémy

Filtračné a odsávacie zariadenia pre odsávanie väčšieho množstva splodín z jedného alebo viacerých pracovísk súčasne

Zváracie, brúsiace stoly a pracoviská

Zváracie, brúsiace stoly a pracoviská

Pracovné stoly s možnosťou filtrácie pre odsávanie od zvárania, brúsenia a pod.

Odsávacie ventilátory

Odsávacie ventilátory

Stredotlaké odsávacie ventilátory pre odsávanie výparov, prachu, dymu alebo splodín od zvárania

Odsávacie pantografické ramená

Odsávacie pantografické ramená

Polohovateľné, o 360° otočné, odsávacie ramená pre umiestnenie na stenu alebo na filtračnú jednotku