EkoWeldtable

Odsávaco - obrábací stôl s viacstupňovou filtráciou a spodným odťahom

EkoWeldtable je odsávacie zariadenie, ktoré predstavuje kombináciu stacionárnej recirkulačnej filtračnej jednotky a obrábacieho stola. Je vhodné na odsávanie a filtráciu vzduchu znečisteného mechanickými a plynnými exhalátmi vznikajúcimi pri rôznych procesoch opracovania materiálu, ako je napr. zváranie, brúsenie, rezanie a pod.

Exhaláty a mechanické častice sú odsávané smerom nadol do filtračnej jednotky z miesta ich vzniku, priamo cez štrbiny v pracovnej ploche. Vôbec sa tak nedostanú do dýchacej zóny pracovníka. Takto zachytávaný vzduch je v zariadení postupne filtrovaný a následne vháňaný späť do miestnosti. Jednotka v základe obsahuje tri stupne filtrácie. Prvý stupeň, tukový filter z Al sieťoviny, slúži na zachytávanie najhrubších častíc, iskier a mastnoty a chráni jednotku pred zahorením. Druhý stupeň, predfilter v triede M5, zabezpečuje zachytenie väčších mechanických častíc, čím predlžuje životnosť hlavného filtra. Tretí stupeň, absolútny HEPA filter v triede H13 naopak zachytáva najjemnejšie častice, vďaka čomu zariadenie dosahuje nadštandardnú viac ako 99,9 % účinnosť filtrácie. Zariadenie je navyše možné doplniť o predfilter vo vyššej filtračnej triede pre ešte dlhšiu životnosť hlavného filtra alebo o chemický filter slúžiaci na dokonalú elimináciu výparov, pachov, ozónu a škodlivých zložiek obsiahnutých v odsávanom vzduchu. Zostavu filtrov, ktoré sú kvôli ľahkej a rýchlej výmene riešené kazetovým spôsobom, je tak možné nakombinovať podľa individuálnych potrieb zákazníka.

Pri práci môže byť využitá celá plocha stola, nakoľko odsávanie je realizované rovnomerne pod jej celým priestorom. Pod pracovnou doskou sa nachádza zásobník, pre zachytenie veľkých častíc a prachu vznikajúcich pri opracovaní materiálu. Po celej dĺžke zadnej časti pracovnej plochy má stôl stenu so šikmými zrážacími lamelami, slúžiacimi na usmernenie odrazených častíc a iskier. Boky stola sú tvorené bočnými zrážacími stenami, ktoré je v prípade práce s dlhšími výrobkami možné úplne odklopiť. Stôl je uložený na výškovo nastaviteľných nožičkách pre prípadné prispôsobenie pracovnej výšky stola.

Výkon filtračnej jednotky stola je plne regulovateľný, vďaka čomu má obsluha zariadenia dokonalú kontrolu nad silou odsávania. Samozrejmosťou je vizuálna a akustická indikácia životnosti filtra  alebo možnosť vybavenia zariadenia počítadlom prevádzkového času. V prípade potreby je stôl možné umiestniť na otočné kolieska s možnosťou zabrzdenia, prípadne prispôsobiť individuálnym požiadavkám zákazníka.

Možné využitie:

 • Odsávanie a filtrácia plynných zložiek vznikajúcich pri zváraní
 • Odsávanie a filtrácia prachu a jemných častíc vznikajúcich pri suchých procesoch opracovania rôznych druhov materiálov
 • Pri odsávaní a filtrácii stredného množstva dymu a prachu
 • V prevádzkach klasifikovaných ako nevýbušné prostredie

Výhody zariadenia

 • Nadštandardná účinnosť filtrácie ( > 99,9 % )
 • Vysoká kvalita a úroveň technického spracovania
 • Troj až štvor stupňová filtrácia vzduchu
 • Možnosť rôznej kombinácie a zostavy filtrov vrátane chemickej filtrácie
 • Nadštandardný, plne regulovateľný sací výkon
 • Bezpečná prevádzka s indikáciou zanesených filtrov a s ich rýchlou a pohodlnou výmenou
 • Pohodlné a jednoduché ovládanie
 • Priestorovo úsporné riešenie bez nutnosti stavebných úprav
 • Plne otvárateľné bočné steny pre prácu s dlhými zvarencami
 • Predfilter zachytávajúci iskry už v štandarde
 • Lamely pre zrážanie častíc a iskier

Pre nacenenie tohto výrobku alebo poskytnutia viacerých informácií nás môžete kontovať tu:

Kontakt