Účelom vyplnenia a odoslania tejto požiadavky je zrýchlenie a zjednodušenie komunikácie s Vami.

Spoločnosť EKOKROK s.r.o. chráni poskytnuté osobné údaje v súlade s predpismi SR a EU GDPR. Bližšie informácie nájdete tu.

Ochrana osobných údajov
Prístupom na túto stránku, ich používaním alebo poskytnutím svojich údajov potvrdzujete, že súhlasíte s zhromažďovaním a zapracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013, o ochrane osobných údajov s platnosťou do 25.5.2018. Od 25.5. 2018 podľa obecného nariadenia Európskeho parlamentu a rady EU 2016/679, o ochrane osobných údajov GDPR, za účelom vybavenia Vašej objednávky, dotazu či inej služby poskytovanej na tejto stránke. Súhlas je poskytnutý na dobu do jeho odvolania. Prevádzkovateľ webových stránok komunikuje v súlade s právnymi predpismi a Vami poskytnuté osobné údaje budú podľa zákona zabezpečené a použité iba pre realizáciu poskytovaných služieb alebo v prípade, kedy to poskytovateľovi bude dovolené zákonom.

Vaše osobné údaje v žiadnom prípade prevádzkovateľ neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane. Vaše osobné údaje budú použite výhradne za účelom realizácie objednávky, dotazu či inej služby a slúžia tiež pre vyhotovenie daňového dokladu, identifikácií Vašej platby bankovým prevodom alebo k správnemu vyúčtovaniu Vašej objednávky. Pokiaľ využijete svoje právo a písomne vyjadrite svoj nesúhlas s evidenciou Vašich údajov, v takom prípade prevádzkovateľ webových stránok tieto údaje zmaže zo svojej databázy.